Nhà thầu Macrocoz đang tiến hành thực hiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cất nóc tòa nhà Ruby 1 & 2

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế cập nhật tiến độ xây dựng.