Nhà thầu Macrocoz đang nổ lực chạy đua với thời gian để thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh cập nhật từ cồng trường Aloha Beach Village.